Din bokning är reserverad tills depositionsavgiften är betald. En reserverad bokning som inte bekräftas genom att betala depositionsavgiften försvinner efter 48 timmar. Vill du se lokalen innan du bekräftar bokningen är du jätte välkommen att kontakta oss för visning.

Depositionsavgiften är på 2 000 kr. och återfås inte vid avbokning av lokalen. Avgiften kan betalas vid visningen. Depositionsavgiften är en säkerhet för eventuella skador/förluster i lokalen och inte en del av lokalhyran. I samband med återlämning av nycklar går man igenom lokalen och om allting är i samma skick som när man fick nycklarna får man tillbaka hela depositionsavgiften.

Efter betalningen av depositionsavgiften är bokningen definitiv. Minst två veckor innan datum för bokningen träffas vi för betalningen av hyran och för att skriva under kontraktet (vill du läsa kontraktet klicka här). Vi går då igenom praktiska detaljer som gäller just för din bokning.

OBS: Lokalen uthyres bara till personer som fyllt 25 år och är tyvärr inte handikappanpassat !
          Måndag till torsdag får festlokalen användas bara till kl.01.00!

Dina personuppgifter kommer att lagras under tiden fram till och med det datum du har bokat festlokalen. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att gallras. Under lagringsperioden behöver All Party personuppgifterna för att kunna behålla kontakten med kunden. All Party lagrar inga personuppgifter efter att lagringsperioden har löpt ut.

Kalendern laddas...
- Tillgänglig
09
- Bokad
09
- Reserverad
captcha

Priser
Lokalhyra 12:00-01:00 / 4 000 kr
Lokalhyra 12:00-03:00 / 5 000 kr
Lokalhyra 12:00-06:00 / 6 000 kr
Städning tillkommer med / 1 000 kr
Diskning tillkommer med / 15 kr/pers (om porslin används).
Deposition / 2 000 kr (vi förbehåller oss rätten att ta mer i depositionsavgift om vi bedömer att det behövs)

 *Företag 25% moms tillkommer.

I priset ingår:

  • Hyra för lokalen
  • Fällbord (rektangulära bord 180 * 80 cm)
  • Stolar (svarta stolar med vadderad sits)
  • Högtalaranläggning, diskoljus, trådlös mikrofon
  • Glas, porslin och bestick

Hyr till: ståbord, rökmaskin med tung rök, rökmaskin med vanlig rök eller projektor.